نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نمونه فرم کامل تماس با ما به زبان Php

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

محتویات فایل contactus.php به شرح ذیل می باشد . <head> <title>Feedback Form</title> </head> <body> <form action="feedback.php" method="post"> Name:<input type="text" name="username" size="30"> <br><br> Email:<input type="text" name="useraddr" size="30"> <br><br> <textarea name="comments" cols="30" rows="5"> </textarea><br> <input type="submit" value="Send Form"> </form> </body> </html> فرم ...

نمونه فرم نمایش اطلاعات ثبتی کاربر به زبان Php

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

سورس کد زیر محتویات صفحه form.php می باشد . این فرم اطلاعات وارد شده کاربر را به formDataRead.php می فرستد <html> <head> <title>A simple HTML form</title> </head> <body> <form action="formDataRead.php" method="GET"> <input type="text" name="user"> <br> <textarea name="address" rows="5" cols="40"> </textarea> ...

ایجاد یک کوئری بر اساس فرم ورود

۲۶ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در این سورس کد شما می توانید مقادیری که یوزر در یک منوی کشویی انتخاب می کند را با اتصال به localhost وارد دیتابیس کنید . <?php if (isset($_POST)) { $rowID = $_POST; mysql_connect("localhost","DBusername","password"); mysql_select_db("DBname"); $query = "SELECT * FROM ...

نمونه فرم استفاده از اطلاعات چک باکسی به زبان php

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک فرم نمونه استفاده از اطلاعات چک باکسی که کاربر انتخاب می کند را به زبان php برای شما تهیه کرده ایم . <html> <head> <title>Using Default Checkbox Values</title> </head> <body> <?php $food = $_GET; $self = htmlentities($_SERVER); ...

کد ساده محاسبه قیمت به زبان php

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در این نوشته نمونه کد ساده محاسبه قیمت چهار پارامتر به صورت checkbox را برای شما تهیه کرده ایم که شامل یک فرم اولیه و فرم محاسبه نهایی می باشد . سورس کد اولیه : <html> <head> <title>Checkbox Demo</title> </head> ...

اعتبارسنجی یک چک باکس به زبان php

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد اعتبار سنجی یک چک باکس به زبان php را برای شما تهیه کرده ایم. <?php $value = 'yes'; echo "<input type='checkbox' name='subscribe' value='yes'/> Subscribe?"; if (isset($_POST)) { if ($_POST == $value) { $subscribed = true; } ...

کد حدس عدد به زبان php

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

این کدی که امروز برای شما تدارک دیده ایم یک مثال شرطی و نتیجه خروجی به کاربر با حدس عدد می باشد. کد از کاربر می خواهد عددی را حدس بزند ( در مثال زیر عدد مدنظر اسکریپت ۴۲ است ...

ارسال مقادیر به یک فرم php دیگر

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

از طریق کد زیر می توانید اطلاعات متغیری که بازدید کننده وارد می کند را به یک فایل php به اسم GetFormValue.php منتقل نمایید. محتویات فرم : <HTML> <BODY> <FORM METHOD="POST" ACTION="GetFormValue.php"> <H2>Contact List</H2> <BR>Nickname: <BR><INPUT TYPE="TEXT" NAME="Nickname"> <BR> <BR>Full ...

فرم ارسال ایمیل با قابلیت درج رونوشت CC و BCC

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای ارسال ایمیل به صورت php شما به دو فایل نیاز دارید ، یک فایل که فرم را نشان بدهد و فایل دیگر که عملیات ارسال را انجام دهد. فایل فرم را اسمش را می گذاریم contactus.php با کد زیر ...

فرم ساده ارسال ایمیل به زبان php

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای ارسال ایمیل به صورت php شما به دو فایل نیاز دارید ، یک فایل که فرم را نشان بدهد و فایل دیگر که عملیات ارسال را انجام دهد. فایل فرم را اسمش را می گذاریم contactus.php با کد زیر ...

Page 5 of 15« First...34567...10...Last »