دسته : آموزش کدنویسی قالب وردپرس

php_codeبرای نمایش لینک عکس شاخص در وردپرس از کد زیر استفاده کنید . <?php echo esc_url( $featured_image_full_url ); ?> ...

Html-source-codeدر این سری از نوشته ها قصد داریم توابع پر استفاده در وردپرس را توضیح دهیم ، با توجه به ...

2378867408_4cc90791d6_zجهت فراخوانی نوشته ( شامل تک نوشته یا برگه ) در فایل single.php از متحویات زیر استفاده نمایید   <?php ...

colorful_code_by_stoy-d4bch97گاهی لازم است برای نمایش آخرین نوشته های خود در یک ستون تعداد محدود و مشخصی کارکتر برای آخرین مطالب ...

code_615با درود . با اولین قسمت از مجموعه آموزش های کدنویسی یک قالب وردپرسی با شما هستیم . برای طراحی ...