نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نام دسته : php » آموزش

فرم ارسال ایمیل با قابلیت درج رونوشت CC و BCC

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای ارسال ایمیل به صورت php شما به دو فایل نیاز دارید ، یک فایل که فرم را نشان بدهد و فایل دیگر که عملیات ارسال را انجام دهد. فایل فرم را اسمش را می گذاریم contactus.php با کد زیر ...

فرم ساده ارسال ایمیل به زبان php

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای ارسال ایمیل به صورت php شما به دو فایل نیاز دارید ، یک فایل که فرم را نشان بدهد و فایل دیگر که عملیات ارسال را انجام دهد. فایل فرم را اسمش را می گذاریم contactus.php با کد زیر ...

کد آپلود فایل php و html

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک کد دیگر نمونه برای آپلود فایل با زبان php برای شما تهیه کرده ایم. <html> <head> <title>File Uploader</title> </head> <body> <h3>File Upload</h3> Select a file to upload:<br> <form action="uploader.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" size="45"> <br> <input ...

نمونه کد پروسه شرطی برای آپلود فایل به زبان php

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک Processing an uploaded file برای شما آماده کرده ایم که چندین شرط را بررسی می کند. <?php $maxsize=28480; if (!$HTTP_POST_VARS) { $error=" "; } if (!is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES) AND !isset($error)) { $error = "<b>You must upload a file!</b><br /><br ...

فرم ساده آپلود فایل به صورت HTML و php

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | html, php, آموزش

در زیر یک قالب نمونه به صورت html و php برای آپلود کردن فایل برای شما آماده کرده ایم. <html> <head> <title>A Simple File Upload Form</title> </head> <body> <form enctype="multipart/form-data" action="<?print $_SERVER?>" method="post"> <p> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="102400" /> <input ...

نمونه کد php آپلود فایل

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک نمونه کد PHP برای آپلود کردن فایل برای شما آماده کرده ایم : <html> <head> <title>A File Upload Script</title> </head> <body> <div> <?php if ( isset( $_FILES ) ) { print "name: ". $_FILES ."<br />"; print ...

تعریف دکمه بازگشت به عقب در PHP

۲۳ دی ۱۳۹۴ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای تعریف دکمه بازگشت به صفحه ای که بازدیدکننده از آن آمده در PHP از کد زیر استفاده نمایید <?php $url = htmlspecialchars($_SERVER); echo "<a href='$url'>back</a>"; ?> ...

آپلود همزمان چندفایل

۲۰ دی ۱۳۹۴ | 0 نظر | لینک کوتاه | html, php, آموزش

برای قابلیت آپلود همزمان چند فایل از کد HTML زیر استفاده نمایید : <form method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data"> <input name='uploads' type="file" multiple> <input type="submit" value="Send"> </form> همچنین در PHP حلقه زیر را نیز قرار دهید . foreach ($_FILES as $filename) { ...

Page 5 of 512345