نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نام دسته : php » آموزش

نمونه کد ورود اطلاعات به دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); mysql_select_db("java2s"); $id = "12"; $name = "Joe"; $query = "INSERT INTO Employee SET id='$id', name='$name'"; $result = mysql_query($query); // Display an appropriate message if ($result) echo "<p>Product successfully inserted!</p>"; else echo "<p>There was a problem inserting the Employee!</p>"; ...

نمونه کد php حذف اطلاعات از دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

دو نمونه کد برای شما آماده کرده ایم ، اول طریقه حذف بر اساس table <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); mysql_select_db("java2s"); $rowID = "001"; $query = "DELETE FROM Employee WHERE ID='$rowID'"; $result = mysql_query($query); if ((mysql_affected_rows() == 0) || mysql_affected_rows() == -1) { ...

نمونه کد php ایجاد دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

با کد زیر می توانید با اتصال به دیتابیس از طریق نام کاربری دیتابیس و پسورد دیتابیس یک دیتابیس ایجاد نمایید به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر سروردیتابیس به صورت ریموت نیست بنویسید : localhost ...

نمونه کد php بستن اتصال دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر سروردیتابیس به صورت ریموت نیست بنویسید : localhost ) به جای uname و pass نیز نام کاربری دیتابیس و پسورد دیتابیس را بنویسید. <?php @mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password") or die("Could not connect ...

نمونه کد php اتصال به Mysql سرور

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر سروردیتابیس به صورت ریموت نیست بنویسید : localhost ) به جای uname و pass نیز نام کاربری دیتابیس و پسورد دیتابیس را بنویسید. <?php $host="mysql153.iranpage.net"; $uname="java2s"; $pass="password"; $connection= mysql_connect ...

نمونه کد PHP بررسی و انتخاب دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در کد زیر ابتدا به mysql سرور متصل شده و سپس با ورود توسط نام کاربری و پسورد دیتابیس نام دیتابیس از پیش تعریف شده را چک می کند. به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر ...

نمونه کد PHP اعتبار سنجی صحیح بودن ایمیل

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک نمونه کد جهت اعتبار سنجی صحیح وارد کردن آدرس ایمیل آمده است . if (strlen($_POST) == 0) { $errors = "You must enter an e-mail address."; } ...

نمونه کد آخرین تاریخ ویرایش فایل

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

نمونه کد زیر برای استخراج آخرین تاریخ و ساعت ویرایش ( آپدیت ) فایل می باشد . <?php $lastmod = filemtime($_SERVER); echo 'file was updated on ' . date('l d F Y, \a\t H:i:s T', $lastmod); ?> ...

نمونه کد استخراج اطلاعات بازدیدکننده با زبان PHP

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

این فرم نمونه اطلاعات آی پی آدرس ، ارجاع دهنده و مرورگر کاربر را در یک فایل به اسم log.html ثبت می کند . <?php $address = $_SERVER; $referer = $_SERVER; $browser = $_SERVER; $file = fopen("log.html", "a"); $time = ...

تصمیم گیری نحوه رفتار بر اساس متد درخواست PHP

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

این سورس کد نشان می دهد که اگر متد درخواست ( REQUEST_METHOD) بر اساس GET بود چه واکنش و اگر نبود چه کنشی انجام شود . <?php if ($_SERVER == 'GET') { ?> <form action="<?php echo $_SERVER ?>" method="post"> What ...

Page 3 of 512345