نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نام دسته : php » آموزش

نمونه کد php استفاده صحیح از mysql_query ()

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در این نمونه کد نحوه صحیح استفاده از mysql_query () برای ارسال یک کوئری به دیتابیس آمده است . <?php $host="mysql153.secureserver.net"; $uname="java2s"; $pass="password"; $database="java2s"; $connection= mysql_connect ($host, $uname, $pass) or die ("Database connection failed!"); $result=mysql_select_db ($database) or die ("Database could ...

نمونه کد php لیست کردن دیتابیس ها ، تیبل ها و فیلد های آن

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد زیر می توانید لیست دیتابیس ها و جزئیات آنها را خروجی بگیرید . <html> <head> <title>Listing every database, table, and field</title> </head> <body> <?php $user = "java2s"; $pass = "password"; $db = "java2s"; $link = mysql_connect( "localhost", $user, ...

پرینت همه وضعیت های دیتابیس Mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

...

دریافت اطلاعات mysql کلاینت توسط کد php

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php mysql_connect("mysql153.secureserver.net","java2s","password"); echo mysql_get_client_info(); ?> ...

نمونه کد دریافت اطلاعات host mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); echo mysql_get_host_info(); ?> ...

نمونه کد نمایش اطلاعات mysql سرور

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد php زیر می توانید کلیه اطلاعات فنی mysql سرور را مشاهده نمایید <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); echo mysql_get_server_info(); ?> ...

لیست کردن همه تیبل های یک دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد PHP زیر می توانید لیست همه تیبل های یک دیتابیس مشخص را مشاهده کنید . <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); $tables = mysql_list_tables("java2s"); while (list($table) = mysql_fetch_row($tables)) { echo "$table <br />"; } ?> ...

لیست کردن دیتابیس های متصل به یوزر mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط نمونه کد زیر می توانید لیست دیتابیس هایی که به یوزر mysql متصل هستند را به صورت لیست ببینید . <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); $dbs = mysql_list_dbs(); echo "Databases: <br />"; while (list($db) = mysql_fetch_row($dbs)) { echo "$db <br />"; } ...

نمونه کد اضافه کردن یک ردیف به تیبل در mysql دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در کد PHP نمونه زیر پس از اتصال به دیتابیس سرور ، یک کوئری با سه متغیر دامنه ، جنسیت و ایمیل به تیبل دیتابیس اضافه می شود <html> <head> <title>Adding a Row to a Database</title> </head> <body> <div> <?php ...

ورود اطلاعات به دیتابیس از طریق فرم

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد تزریق اطلاعات وارده توسط بازدیدکننده به دیتابیس mysql می باشد <html> <body> <?php if (isset($_POST)): $dbcnx = mysql_connect('mysql153.iranpage.net', 'java2s', 'password'); mysql_select_db('java2s'); $name = $_POST; $email = $_POST; $sql = "INSERT INTO Employee SET FirstName='$name', EMail='$email' , ...

Page 2 of 512345