نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نام دسته : php » آموزش

نمونه کد دریافت اطلاعات host mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); echo mysql_get_host_info(); ?> ...

نمونه کد نمایش اطلاعات mysql سرور

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد php زیر می توانید کلیه اطلاعات فنی mysql سرور را مشاهده نمایید <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); echo mysql_get_server_info(); ?> ...

لیست کردن همه تیبل های یک دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد PHP زیر می توانید لیست همه تیبل های یک دیتابیس مشخص را مشاهده کنید . <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); $tables = mysql_list_tables("java2s"); while (list($table) = mysql_fetch_row($tables)) { echo "$table <br />"; } ?> ...

لیست کردن دیتابیس های متصل به یوزر mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط نمونه کد زیر می توانید لیست دیتابیس هایی که به یوزر mysql متصل هستند را به صورت لیست ببینید . <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); $dbs = mysql_list_dbs(); echo "Databases: <br />"; while (list($db) = mysql_fetch_row($dbs)) { echo "$db <br />"; } ...

نمونه کد اضافه کردن یک ردیف به تیبل در mysql دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در کد PHP نمونه زیر پس از اتصال به دیتابیس سرور ، یک کوئری با سه متغیر دامنه ، جنسیت و ایمیل به تیبل دیتابیس اضافه می شود <html> <head> <title>Adding a Row to a Database</title> </head> <body> <div> <?php ...

ورود اطلاعات به دیتابیس از طریق فرم

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد تزریق اطلاعات وارده توسط بازدیدکننده به دیتابیس mysql می باشد <html> <body> <?php if (isset($_POST)): $dbcnx = mysql_connect('mysql153.iranpage.net', 'java2s', 'password'); mysql_select_db('java2s'); $name = $_POST; $email = $_POST; $sql = "INSERT INTO Employee SET FirstName='$name', EMail='$email' , ...

نمونه کد ورود اطلاعات به دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); mysql_select_db("java2s"); $id = "12"; $name = "Joe"; $query = "INSERT INTO Employee SET id='$id', name='$name'"; $result = mysql_query($query); // Display an appropriate message if ($result) echo "<p>Product successfully inserted!</p>"; else echo "<p>There was a problem inserting the Employee!</p>"; ...

نمونه کد php حذف اطلاعات از دیتابیس

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

دو نمونه کد برای شما آماده کرده ایم ، اول طریقه حذف بر اساس table <?php mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password"); mysql_select_db("java2s"); $rowID = "001"; $query = "DELETE FROM Employee WHERE ID='$rowID'"; $result = mysql_query($query); if ((mysql_affected_rows() == 0) || mysql_affected_rows() == -1) { ...

نمونه کد php ایجاد دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

با کد زیر می توانید با اتصال به دیتابیس از طریق نام کاربری دیتابیس و پسورد دیتابیس یک دیتابیس ایجاد نمایید به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر سروردیتابیس به صورت ریموت نیست بنویسید : localhost ...

نمونه کد php بستن اتصال دیتابیس mysql

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

به جای mysql153.iranpage.net ، نام mysql سرور را بنویسید ( اگر سروردیتابیس به صورت ریموت نیست بنویسید : localhost ) به جای uname و pass نیز نام کاربری دیتابیس و پسورد دیتابیس را بنویسید. <?php @mysql_connect("mysql153.iranpage.net","java2s","password") or die("Could not connect ...

Page 3 of 1212345...10...Last »