دسته : css properties آموزش المان های CSS

خصوصیت background-blend-mode تعیین می کند که چگونه یک عکس بک گراندی با یک بک گراند رنگی ادغام شود. شیوه نگارش ...

خصوصیت background-attachment تعیین می کند چگونه بک گراند را به نمایش در آورید. سه مقدار scroll, fixed, local برای این ...

خصوصیت background به شما امکان می دهد تا پس زمینه هر المانی را که بخواهید به شکل دلخواه در آورید. ...

خصوصیت backface-visibility شبیه انتقال سه بعدی است . با این خصوصیت می توانید یک المان را بچرخانید : .flip { ...

خصوصیت appearance برای نمایش یک المان با base سیستم عامل و مرورگر پیشفرض استفاده می شود . به بیان ساده تر ، این ...

خصوصیت animation موجب می گردد تا شما بتوانید هر زیرخصوصیت css ای را به انیمیت در آورید . طول و ...

all

خصوصیت all تمام خواص انتخاب شده المان ها را بازنشانی می کند . البته همه به جز direction و unicode-bidi ، خصوصیاتی ...

خصوصیت align-self موجب می شود که از خصوصیت align-items برای یک آیتم صرف نظر شود. این خصوصیت دارای ۵ متغیر ...

این خصوصیت align item تعریف می کند که چگونه یک شی انعطاف پذیر در راستای محور ها می تواند جابجا ...

align-content تعریف خصوصیت برای یک جعبه متنی منعطف هست . این خصوصیت کمک می کند که یک محتوای منعطف داشته ...