نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

کد ساده محاسبه قیمت به زبان php

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در این نوشته نمونه کد ساده محاسبه قیمت چهار پارامتر به صورت checkbox را برای شما تهیه کرده ایم که شامل یک فرم اولیه و فرم محاسبه نهایی می باشد .
سورس کد اولیه :

<html>
<head>
<title>Checkbox Demo</title>
</head>
<body>
<h1>Checkbox Demo</h1>

<h3>Demonstrates checkboxes</h3>
<form action ="HandleFormCheckBox.php">

<ul>
 <li><input type ="checkbox" name ="chkFries" value ="11.00">Fries</li>
 <li><input type ="checkbox" name ="chkSoda" value ="12.85">Soda</li>
 <li><input type ="checkbox" name ="chkShake" value ="1.30">Shake</li>
 <li><input type ="checkbox" name ="chkKetchup" value =".05">Ketchup</li>
</ul>
<input type ="submit">
</form>

</body>
</html>

سورس کد محاسبه ( فایلی به اسم HandleFormCheckBox.php ایجاد نمایید )

<html>
<head>
<title>Checkbox Demo</title>
</head>
<body>
<h3>Demonstrates reading checkboxes</h3>
<?
print <<<HERE
chkFries: $chkFries <br>
chkSoda: $chkSoda <br>
chkShake: $chkShake <br>
chkKetchup: $chkKetchup <br>
<hr>

HERE;

$total = 0;

if (!empty($chkFries)){
 print ("You chose Fries <br>");
 $total = $total + $chkFries;
}

if (!empty($chkSoda)){
 print ("You chose Soda <br>");
 $total = $total + $chkSoda;
}

if (!empty($chkShake)){
 print ("You chose Shake <br>");
 $total = $total + $chkShake;
}

if (!empty($chkKetchup)){
 print ("You chose Ketchup <br>");
 $total = $total + $chkKetchup;
}

print "The total cost is \$$total";

?>
</body>
</html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz