نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

ورود اطلاعات به دیتابیس از طریق فرم

۳ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد تزریق اطلاعات وارده توسط بازدیدکننده به دیتابیس mysql می باشد

<html>
<body>
<?php

if (isset($_POST['submit'])):
 $dbcnx = mysql_connect('mysql153.iranpage.net', 'java2s', 'password');
 mysql_select_db('java2s');

 $name = $_POST['name'];
 $email = $_POST['email'];
 $sql = "INSERT INTO Employee SET FirstName='$name', EMail='$email' , ID = '3'";
     
 if (@mysql_query($sql)) {
  echo('<p>New employee added</p>');
 } else {
  echo('<p>Error adding new employee: ' . mysql_error() . '</p>');
 }
?>

<p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Add another Author</a></p>

<?php
 else: // Allow the user to enter a new author
?>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post">
<p>Enter the new employee:<br />
FirstName: <input type="text" name="name" size="20" maxlength="255"
 /><br />
Email: <input type="text" name="email" size="20" maxlength="255"
 /><br />
<input type="submit" name="submit" value="SUBMIT" /></p>
</form>

<?php endif; ?>

</body>
</html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz