در این نمونه کد شما می توانید به اتصال به یک دیتابیس از طریق یوزر و پسورد دیتابیس ، لیست ردیف و فیلدهای یک تیبل را خروجی بگیرید.

<html>
<head>
<title>Selecting Data</title>
</head>
<body>
<?php
$user = "root";
$pass = "";
$db = "mydatabase";
$link = mysql_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link ) {
  die( "Couldn't connect to MySQL: ".mysql_error() );
}

mysql_select_db( $db, $link ) or die ( "Couldn't open $db: ".mysql_error() );

$result = mysql_query( "SELECT * FROM domains where sex='F'" );
$num_rows = mysql_num_rows( $result );

print "<p>$num_rows women have added data to the table</p>\n";

print "<table>";
while ( $a_row = mysql_fetch_row( $result ) ) {
  print "<tr>";
  foreach ( $a_row as $field ) {
    print "<td>".stripslashes($field)."</td>";
  }
  print "</tr>";
}
print "</table>";
mysql_close( $link );
?>
</body>
</html>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *