نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نمونه کد php لیست کردن دیتابیس ها ، تیبل ها و فیلد های آن

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد زیر می توانید لیست دیتابیس ها و جزئیات آنها را خروجی بگیرید .

<html>
<head>
<title>Listing every database, table, and field</title>
</head>
<body>
<?php
$user = "java2s";
$pass = "password";
$db = "java2s";
$link = mysql_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
  die( "Couldn't connect to MySQL" );

$db_res = mysql_list_dbs( $link );

while ( $db_rows = mysql_fetch_row( $db_res ) ) {
  print "<b>$db_rows[0]</b>\n";
  if ( !@mysql_select_db( $db_rows[0], $link ) ) {
    print "<dl><dd>couldn't connect -- " . mysql_error() ." </dl>";
    continue;
  }
  $tab_res = mysql_list_tables( $db_rows[0], $link );
  print "\t<dl><dd>\n";
  while ( $tab_rows = mysql_fetch_row( $tab_res ) ){
    print "\t<b>$tab_rows[0]</b>\n";
    $query_res = mysql_query( "SELECT * from $tab_rows[0]" );
    $num_fields = mysql_num_fields( $query_res );
    print "\t\t<dl><dd>\n";
    for ( $x=0; $x<$num_fields; $x++ ){
      print "\t\t<i>";
      print mysql_field_type( $query_res, $x );
      print "</i> <i>";
      print mysql_field_len( $query_res, $x );
      print "</i> <b>";
      print mysql_field_name( $query_res, $x );
      print "</b> <i>";
      print mysql_field_flags( $query_res, $x );
      print "</i><br>\n";
    }
    print "\t\t</d1>\n";
  }
  print "\t</d1>\n";
}
mysql_close( $link );
?>
</body>
</html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz