نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نمونه کد php آپلود فایل

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک نمونه کد PHP برای آپلود کردن فایل برای شما آماده کرده ایم :

<html>
 <head>
 <title>A File Upload Script</title>
 </head>
 <body>
 <div>
 <?php
 if ( isset( $_FILES['fupload'] ) ) {

   print "name: ".   $_FILES['fupload']['name']    ."<br />";
   print "size: ".   $_FILES['fupload']['size'] ." bytes<br />";
   print "temp name: ".$_FILES['fupload']['tmp_name']  ."<br />";
   print "type: ".   $_FILES['fupload']['type']    ."<br />";
   print "error: ".  $_FILES['fupload']['error']   ."<br />";

   if ( $_FILES['fupload']['type'] == "image/gif" ) {

     $source = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
     $target = "upload/".$_FILES['fupload']['name'];
     move_uploaded_file( $source, $target );// or die ("Couldn't copy");
     $size = getImageSize( $target );

     $imgstr = "<p><img width=\"$size[0]\" height=\"$size[1]\" ";
     $imgstr .= "src=\"$target\" alt=\"uploaded image\" /></p>";

     print $imgstr;
   }
 }
 ?>
 </div>
 <form enctype="multipart/form-data"
   action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post">
 <p>
 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="102400" />
 <input type="file" name="fupload" /><br/>
 <input type="submit" value="upload!" />
 </p>
 </form>
 </body>
 </html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz