این فرم نمونه اطلاعات آی پی آدرس ، ارجاع دهنده و مرورگر کاربر را در یک فایل به اسم log.html ثبت می کند .

<?php

$address = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

$file = fopen("log.html",  "a");  

$time = date("H:i dS F");
fwrite( $file, "<b>Time:</b> $time<br>" );

if( $address != null)
{
  fwrite( $file, "<b>IP Address:</b> $address <br>");
}  

if( $referer != null)
{
  fwrite( $file, "<b>Referer:</b> $referer<br>");  
}

fwrite( $file, "<b>Browser:</b> $browser<br/><hr>");  

fclose($file);

?>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *