نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نمونه فرم کامل تماس با ما به زبان Php

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

محتویات فایل contactus.php به شرح ذیل می باشد .


 <head>
 <title>Feedback Form</title>
 </head>

 <body>

 <form action="feedback.php" method="post">
 Name:<input type="text" name="username" size="30">
 <br><br>
 Email:<input type="text" name="useraddr" size="30">
 <br><br>
 <textarea name="comments" cols="30" rows="5">
 </textarea><br>
 <input type="submit" value="Send Form">
 </form>

 </body>

</html>

فرم فوق پس از کلیک کاربر روی ارسال به feedback.php هدایت می شود . در این فرم می توانید آدرس ایمیل ثبت کنید . دقت نمایید این فرم از طریق تابع php mail ارسال می شود و این تابع باید روی هاست باز باشد و توسط مدیر سرور بسته نباشید . محتویات feedback.php به شرح ذیل می باشد .

<?php

$username = $_POST['username'];
$useraddr = $_POST['useraddr'];
$comments = $_POST['comments'];

$to = "php@h.com"; 
$re = "Website Feedback";     
$msg = $comments;      

$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; 
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$headers .= "From: $useraddr \r\n";  
$headers .= "Cc: another@hotmail.com \r\n";

mail( $to, $re, $msg, $headers );   

?>

<html>

 <head>
 <title>Message Received</title>
 </head>

 <body>
 <h3>Thanks for your comments</h3>
 Message received from <?php echo($username); ?><br>
 Reply to <?php echo($useraddr); ?>
 </body>

</html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz