از الگوی زیر می توانید بهره ببرید :

 

<!--[if !IE 6]><!-->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" href="REGULAR-STYLESHEET.css" />
<!--<![endif]-->

<!--[if gte IE 7]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" href="REGULAR-STYLESHEET.css" />
<![endif]-->

<!--[if lte IE 6]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" href="http://universal-ie6-css.googlecode.com/files/ie6.0.3.css" />
<![endif]-->

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *