نمونه کد php زیر برای دریافت دیتا از mysql توسط mysqli می باشد .

<?php

  $mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "root","", "mydatabase");
  $query = "SELECT productid, name, price, description FROM product ORDER BY productid";

  $stmt = $mysqli->prepare($query);

  $stmt->execute();

  $stmt->bind_result($productid, $name, $price, $description);

  while($stmt->fetch()) {
   echo "$productid, $name, $price, $description <br />";
  }
  $stmt->close();
  $mysqli->close();

?>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *